近期发表文章 more...
 Wen Yin, Weiwei Xue, Hecheng Zhu, He Shen, Zhifeng Xiao, Shuyu Wu, Yannan Zhao, Yudong Cao, Jun Tan, Juan Li, Weidong Liu, Lei Wang, Li Meng, Bing Chen, Ming Zhao, Xingjun Jiang, Xing Li, Caiping Ren and Jianwu Dai. Scar Tissue Removal-Activated Endogenous Neural Stem Cells Aid Taxol-Modified Collagen Scaffolds in Repairing Chronic Long-Distance Transected Spinal Cord Injury. (2021-06-11)
 Yanrui Yang, Jiang Chen, Xue Chen, Di Li, Jianfeng He, Shen Wang, Shun Zhao, Xiaoyu Yang, Shikun Deng, Chunfang Tong, Dou Wang, Zhenzhen Guo, Dong Li, Cong Ma, Xin Liang, Yun S. Shi, Jia-Jia Liu. Endophilin A1 Drives Acute Structural Plasticity of Dendritic Spines in Response to Ca2+/Calmodulin. Journal of Cell Biology. DOI:10.1083/jcb.202007172 (2021-05-18)
 Guozhi Bi, Min Su, Nan Li, Yu Liang, Song Dang, Jiachao Xu, Meijuan Hu, Jizong Wang, Minxia Zou, Yanan Deng, Qiyu Li, Shijia Huang, Jiejie Li, Jijie Chai, Kangmin He, Yuhang Chen, and Jian-Min Zhou. The ZAR1 Resistosome is a Calcium-Permeable Channel Triggering Plant Immune Signaling. Cell. DOI:10.1016/j.cell.2021.05.003 (2021-05-13)
 Qing Wang, Qingmei Su, Jinqiang Nian, Jian Zhang, Meng Guo, Guojun Dong, Jiang Hu, Rongsheng Wang, Changshuo Wei, Guanwen Li, Wan Wang, Hui-Shan Guo, Shaoyang Lin, Wenfeng Qian, Xianzhi Xie, Qian Qian, Fan Chen, Jianru Zuo. The Ghd7 Transcription Factor Represses the ARE1 Expression to Enhance Nitrogen Utilization and Grain Yield in Rice. Molecular Plant.... (2021-05-11)
 Ya-nan Deng, Hamdy Kashtoh, Quan Wang, Guang-xiao Zhen, Qi-yu Li, Ling-hui Tang,Hai-long Gao, Chun-rui Zhang, Li Qin, Min Su, Fei Li, Xia-he Huang, Ying-chun Wang, Qi Xie,Oliver B. Clarke, Wayne A. Hendrickson, and Yu-hang Chen. Structure and Activity of SLAC1 Channels for Stomatal Signaling in Leaves. PNAS. DOI :10.1073/pnas.2015151118 (2021-05-11)
 Zhiguang Zhao, Rong Fan, Weina Xu, Yahui Kou, Yangyang Wang, Xuehua Ma, Zhuo Du. Single‐Cell Dynamics of Chromatin Activity During Cell Lineage Differentiation in Caenorhabditis elegans Embryos. Molecular Systems Biology. DOI:10.15252/msb.202010075 (2021-04-30)
 Yuhong Zhang, Mingrui Xu, Xiang Shi, Xue-Lian Sun, Wenhui Mu, Haoda Wu, Jingjing Wang, Si Li, Pengfei Su, Ling Gong, Miao He, Mingze Yao and Qingfeng Wu. Cascade Diversification Directs Generation of Neuronal Diversity in the Hypothalamus. Cell Stem Cell. DOI:10.1016/j.stem.2021.03.020 (2021-04-26)
 Wenhui Mu, Si Li, Jingkai Xu, Xize Guo, Haoda Wu, Zhenhua Chen, Lianyong Qiao, Gisela Helfer, Falong Lu, Chong Liu, Qing-Feng Wu. Hypothalamic Rax+ Tanycytes Contribute to Tissue Repair and Tumorigenesis upon Oncogene Activation in Mice. Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-021-22640-z. (2021-04-21)
 Yingga Wu, Baoguo Li, Li Li, Sharon E. Mitchell, Cara L. Green, Giuseppe D’Agostino, Guanlin Wang, Lu Wang, Min Li, Jianbo Li, Chaoqun Niu, Zengguang Jin, Anyongqi Wang, Yu Zheng, Alex Douglas, John R. Speakman. Very-Low-Protein Diets Lead to Reduced Food Intake and Weight Loss, Linked to Inhibition of Hypothalamic mTOR Signaling, in Mice. Cell Metabolism (2021-03-09)
 Sin Man Lam, Zehua Wang, Bowen Li, Guanghou Shui. High-coverage Lipidomics for Functional Lipid and Pathway Analyses. Analytica Chimica Acta. DOI:10.1016/j.aca.2020.11.024 (2020-12-08)
 Kai Zhao, Huilin Hong, Lu Zhao, Sheng Huang, Ying Gao, Elsayed Metwally, Yuqiang Jiang, Stephan J. Sigrist, Yong Q. Zhang. Postsynaptic cAMP Signalling Regulates the Antagonistic Balance of Glutamate Receptor Subtypes. Development. DOI: 10.1242/dev.191874 (2020-12-08)
 Chang Zhang, Chanjuan Hao, Guanghou Shui, Wei Li. BLOS1 Mediates Kinesin Switch during Endosomal Recycling of LDL Receptor. eLIFE. DOI:10.7554/eLife.58069 (2020-11-18)
 Tianyu Xia, Hongqi Chen, Sujun Dong, Zeyang Ma, Haibo Ren, Xudong Zhu, Xiaohua Fang, Fan Chen. OsWUS Promotes Tiller Bud Growth by Establishing Weak Apical Dominance in Rice.The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.15026 (2020-11-16)
 Leilei Yang, Jingjing Liang, Sin Man Lam, Ahmet Yavuz, Guanghou Shui, Mei Ding, Xun Huang. Neuronal Lipolysis Participates in PUFA‐mediated Neural Function and Neurodegeneration. EMBO Reports. DOI:10.15252/embr.202050214 (2020-10-12)
 Liying Guan, Zhigao Zhan, Yongzhi Yang, Yue Miao, Xun Huang, Mei Ding. Alleviating Chronic ER Stress by p38-Ire1-Xbp1 Pathway and Insulin-associated Autophagy in C. elegans Neurons. PLoS Genetics. DOI:10.1371/journal.pgen.1008704 (2020-10-06)
 Xiaojun He, Qiang Wang, Yannan Zhao, He Zhang, Bin Wang, Jun Pan, Jie Li, Hongming Yu, Liudi Wang, Jianwu Dai, Dongjin Wang. Effect of Intramyocardial Grafting Collagen Scaffold with Mesenchymal Stromal Cells in Patients with Chronic Ischemic Heart Disease A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. DOI:10.1001/jamanetworkopen.2020.16236 (2020-09-15)
 Zhengrong Zhou, Honglin Xu, Yuejia Li, Mengge Yang, Rui Zhang, Aki Shiraishi, Hiroshi Kiyonari, Xin Liang, Xiahe Huang, Yingchun Wang, Qi Xie, Shuai Liu, Rongqing Chen, Lan Bao, Weixiang Guo, Yu Wang, and Wenxiang Meng. CAMSAP1 Breaks the Homeostatic Microtubule Network to Instruct Neuronal Polarity. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1913177117 (2020-08-28)
 Lu Huang, Yaqiang Qin, Yunfeng Jin, Hao Shi, Honglian Guo, Liantuan Xiao Yuqiang Jiang. Spheroidal Trap Shell Beyond Diffraction Limit Induced by Nonlinear Effects in Femtosecond Laser Trapping. Nanophotonics. DOI:10.1515/nanoph-2020-0288 (2020-08-28)
 Ziqi Zhao, Ziwei Shang, Zilton Vasconcelos, Chunfeng Li, Yisheng Jiang, Shulong Zu, Jingyi Zhang, Fengchao Wang, Li Yao, Jae U. Jung, Patricia Brasil, Maria Elisabeth Moreira, Cheng-Feng Qin, Tara Kerin, Karin Nielsen-Saines, Genhong Cheng, Xiaohui Zhang, Zhiheng Xu. Zika Virus Infection Leads to Variable Defects in Multiple Neurological Functions and Behaviors in Mice and Childre... (2020-08-28)
 John R Speakman. Why Does Caloric Restriction Increase Life and Healthspan? The ‘Clean Cupboards’ Hypothesis. National Science Review. DOI:10.1093/nsr/nwaa078 (2020-08-07)
搜索: